Organisation for Sickle Cell Anaemia Relief
O.S.C.A.R. Nederland
Multi-etnische stichting voor patiŽnten en dragers van sikkelcelanemie en thalassemie
Mw. S. Beacher, voorzitter, Van Nijenrodeweg 315, 1082 HB Amsterdam

Geachte leden en aspirant leden van de organisatie O.S.C.A.R.

O.S.C.A.R. is een dochterstichting van de internationale organisatie met dezelfde naam die zich o.a. in Engeland en in de CaraÔbische gebieden voor de belangen van de Sikkelcelanemie patiŽnten inspant.
O.S.C.A.R. Nederland heeft echter een eigen karakter. O.S.C.A.R. Nederland is ten eerste een multi-etnisch en dus multiculturele stichting, die tot doel heeft niet alleen de sikkelcelanemie patiŽnten te ondersteunen, maar ook de thalassemie patiŽnten en de gezonde dragers van deze aandoeningen waarvan er in de multi-etnisch allo- en autochtone Nederlandse bevolking minstens 140.000 zijn. O.S.C.A.R. Nederland wil regelmatig informatie aanbieden aan de patiŽnten die zich vooral in de Nederlandse populatie van recente Mediterrane, Aziatische of Afrikaanse afkomst bevinden. HbP's komen echter ook voor in de minder recente allochtone populatie met verre niet-Noord-Europese voorouders en, in mindere mate in de Nederlandse bevolking van Noord-Europese oorsprong.
Het bestuur van O.S.C.A.R. Nederland wil u een informatieblaadje aanbieden dat "OSCAR NIEUWS" heet. Hiermee willen wij u met regelmaat op de hoogte houden over feiten die zowel voor de patiŽnten (recente ontwikkelingen over behandeling) van belang zijn, als voor de gezonde dragers (dragerschapsdiagnostiek en preventie). Tevens zal algemene informatie, stukken over erfelijkheid en een rubriek ingezonden brieven met eventueel vraag en antwoord worden gepubliceerd.
Wij willen proberen deze initiatieven met een bescheiden lidmaatschap van Ä15 per jaar, en met de subsidie van het PatiŽntenfonds, te financieren waarbij uiteraard gullere gaven welkom zullen zijn en goed zullen worden besteed (Postgiro 6932624). Zie de O.S.C.A.R. pagina die in samenwerking met het V.S.O.P. (Vereniging Samenwerkende Ouders en PatiŽnten organisatie) is ontwikkeld. Wij hopen op net zoveel motivatie van leden en donateurs als wij zelf beleven,

Het nieuwe bestuur van OSCAR Nederland