PatientenorganisatiesO.S.C.A.R. is een dochterstichting van de internationale organisatie met dezelfde naam die zich o.a. in Engeland en in de Caraïbische gebieden voor de belangen van de Sikkelcelanemie patiënten inspant. O.S.C.A.R. Nederland heeft echter een eigen karakter. O.S.C.A.R. Nederland is ten eerste een multi-etnisch en dus multiculturele stichting, die tot doel heeft niet alleen de sikkelcelanemie patiënten te ondersteunen, maar ook de thalassemie patiënten en de gezonde dragers van deze aandoeningen waarvan er in de multi-etnisch allo- en autochtone Nederlandse bevolking minstens 140.000 zijn. O.S.C.A.R. Nederland wil regelmatig informatie aanbieden aan de patiënten die zich vooral in de Nederlandse populatie van recente Mediterrane, Aziatische of Afrikaanse afkomst bevinden. HbP’s komen echter ook voor in de minder recente allochtone populatie met verre niet-Noord-Europese voorouders en, in mindere mate in de Nederlandse bevolking van Noord-Europese oorsprong.

Het bestuur van O.S.C.A.R. Nederland wil u een informatieblaadje aanbieden dat “OSCAR NIEUWS” heet. Hiermee willen wij u met regelmaat op de hoogte houden over feiten die zowel voor de patiënten (recente ontwikkelingen over behandeling) van belang zijn, als voor de gezonde dragers (dragerschapsdiagnostiek en preventie). Tevens zal algemene informatie, stukken over erfelijkheid en een rubriek ingezonden brieven met eventueel vraag en antwoord worden gepubliceerd. Wij willen proberen deze initiatieven met een bescheiden lidmaatschap van €25 per jaar te financieren waarbij uiteraard gullere gaven welkom zullen zijn en goed zullen worden besteed (NL04 RABO 0141 4342 28 t.n.v. OSCAR Nederland).