Strategie voor HbP preventie in Nederland:

Informatie, preconceptie dragerschapsdiagnostiek, counselling